Minimalistic. Balancing. Handmade.

Minimalist Set

The set includes: Concrete burner, Sandalwood incense.

A balancing set supporting the practice of mindfulness and the creation of rituals. Natural, aromatic rope incense and a burner designed specifically for this type of incense give the space a unique, minimalist feel.

61,00USD

Purnama Rituals combines ancient rituals & philosophies with modern design & functionality. 

This concrete rope incense burner is handcrafted by local artists in Poland. Made out of concrete, with a satin finish. This simple, architectural looking product gives a beautiful, minimalist look to the space. This product is complementary to the rope incense. Inspired by nature, we focus on following and embracing the natural feel of the material and the hand-made nature of it. Air pockets are visible on the surface of the burner, further enhancing its raw, earthy & minimalistic design. To create the burner, a wet concrete mix is made into molds by casting from silicone. The burners are then left to dry, manually sanded and sealed.

Due to the handmade nature of the product, its pattern is unique and burners may vary slightly. Details such as air pockets, slight unevenness or minor color differences are all part of the handmade nature of the product. The burner has a cork layer underneath, to protect surfaces. The product may stain in direct contact with heat. Not recommended for burning incense requiring direct contact with the burner’s surface.

Sandalwood is a nepalese rope incense made from pure medicinal herbs which are then hand rolled in high quality handmade lokta paper. Each rope incense is hand rolled carefully. Rope incense making is a special technique used in Nepal and the Himalayas, where this process is passed from generation to generation. This traditional nepalese rope incense is generally used in daily rituals and meditation. The incense is prepared with all natural ingredients: herbs, spices and aromatic tree barks, which are all blended together to create a high quality product.

Sandalwood rope incense is made of herbs which are naturally found in the Himalayas, and contains mostly white and red sandalwood, with the addition of saldhup, spikenard, cinnamon and clove. This mixture creates a warm, spicy, woody scent. The incense is prepared from selected medicinal herbs & aromatic spices, and is completely natural and safe. Handmade in accordance with ancient traditional formulas.

The set comes with a reusable linen bag with a Purnama Rituals logo.

Weight 1 kg
header_text

Minimalistic. Balancing. Handmade.

PL: Pochodzenie

Burner na kadzidło:
Produkt wykonywany jest ręcznie, a całość procesu przebiega w Polsce.

Kadzidło:
Produkt wykonywany jest ręcznie a całość procesu przebiega w Nepalu.

PL: Wymiary

Burner na kadzidło:
Przybliżony wymiar to 9x9x7 cm.
Ze względu na specyfikę procesu i ręczne wykonanie każdy produkt jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Regularnie czyść burner, aby zapobiec zabrudzeniom od popiołu.

Kadzidło:
Opakowanie zawiera między 45-50 sznurkowych kadzideł.

EN: Origin

Burner:
The products are made fully by hand and the whole process takes place in Poland.

Rope incense:
This product is made fully by hand and the whole process takes place in Nepal.

EN: Dimensions

Burner:
The approximate dimension is 9x9x7 cm.
Due to the specificity of the process and the products being handmade, the burners may differ slightly.

Clean rope burners regularly to prevent staining.

Rope incense:
The package contains between 45-50 rope incense.

PL: Jak używać

Produkt ten jest dopełnieniem dla kadzidła sznurkowego. Burner może plamić w bezpośrednim kontakcie z gorącą temperaturą, i nie nadaje się do palenia kadzideł wymagających bezpośredniego kontaktu z jego powierzchnią. Odgaszanie gorącego kadzidła na burnerze może spowodować plamy na jego powierzchni.

Pozwól tlić się kadzidłu w specjalnie stworzonym do tego burnerze, pozwalającym wygodnie i bezpiecznie zawiesić kadzidło.

EN: How to use

This product is made to complement rope incense.

Let the incense burn in this specially created burner, which allows you to conveniently and safely hang the incense.

Putting out hot incense on the burner can create stains on its surface.

EN: Our packaging

How do we label & pack our products?

What you find on our products, inside and on our boxes is an eco-friendly paper made with agro-industrial waste.

To create our product labels, thank you cards, and box stickers we use an eco-friendly paper, which is made by replacing up to 15% of virgin tree pulp with the process residues of organic corn, which is how the colour is achieved. Our paper is FSC certified, GMO free, compostable, recyclable, biodegradable, contains 40% post-consumer recycled waste and is produced with EKOenergy, resulting in a 20% reduction in carbon footprint.

The whole process of creating the paper takes place at Rossano Veneto plant near Venice, Italy. The organic residues are processed with recycled pulp, using the producer’s very own electricity from an hydroelectric plant.

Ceramic incense burners and salt lamps are packed in reusable, high quality linen bags.

Our shipping boxes

Our shipping boxes are FSC certified and are 70% recycled. Compliance with FSC guidelines enables timber harvesting while maintaining the viability of forests and their biological richness. The FSC system is currently recognized as one of the most reliable among the existing forest resource certification systems. It is the only system supported by major ecological organizations. The boxes are fully recyclable.

The packages are filled with paper – eco-friendly, recyclable, made of pure, natural paper fibers.

Biodegradable mailers

To protect your packages during transport, the boxes are packaged in ecological mailers. The mailers are made of LD PE and HD PE foils, with the addition of certified d2w.

D2w is an additive which contains a mixture of salts that is added to raw plastic during the manufacturing process. Providing oxygen is present, this additive will degrade and biodegrade the plastic if it escapes into the open environment or into general waste. Oxo-bio plastic does not require sunlight or anything other than the presence of oxygen to degrade. Once it does, the material effectively ceases to be plastic and becomes a food source for microbes – when the process is complete, water, carbon dioxide, and biomass are all that remain.

PL: Jak pakujemy

Nasze etykiety i opakowania

Etykiety, w które owinięte są nasze kadzidła, naklejka na pudełku oraz kartka z podziękowaniem wewnątrz paczki wykonane są z ekologicznego papieru wykonanego z odpadów rolno-przemysłowych. Papier, którego używamy powstaje poprzez zastąpienie do 15% pulpy z drzewa pozostałościami organicznej kukurydzy, dzięki czemu uzyskuje swój kolor. Nasz papier jest certyfikowany przez FSC, wolny od GMO, w pełni kompostowalny, nadający się do recyklingu, biodegradowalny, zawiera 40% poużytkowych odpadów z recyklingu i jest produkowany z EKOenergy, co skutkuje 20% redukcją śladu węglowego.

Cały proces tworzenia papieru odbywa się w Rossano Veneto niedaleko Wenecji we Włoszech. Pozostałości organiczne są przetwarzane z przetworzoną pulpą, z wykorzystaniem własnej energii elektrycznej producenta. Ceramiczne podstawki oraz lampy solne pakowane są w wysokiej jakości lniane woreczki, które można ponownie wykorzystać.

Nasze pudełka

Nasze pudełka wysyłkowe posiadają certyfikat FSC i w 70% składają się z materiałów z recyklingu. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne. Nasze pudełka w pełni nadają się do recyklingu.

Wypełnienie paczki stanowi papier – ekologiczny, nadający się do recyklingu, wykonany z czystych, naturalnych włókien papierowych.

Biodegradowalne foliopaki

By chronić Wasze paczki w transporcie, pudełka pakowane są w ekologiczne foliopaki. Foliopak wykonany jest z folii LD PE oraz HD PE, z certyfikowanym dodatkiem d2w.

D2w to dodatek, który zawiera mieszankę soli, dodawaną do surowego plastiku podczas procesu produkcyjnego. W obecności tlenu ten dodatek degraduje i biodegraduje tworzywo sztuczne. Oxo-bio plastik nie wymaga światła słonecznego ani niczego innego niż obecność tlenu do degradacji. Po całkowitym rozkładzie materiał przestaje być tworzywem sztucznym i staje się źródłem pożywienia dla drobnoustrojów – po zakończeniu procesu pozostają woda, dwutlenek węgla i biomasa.

Featured products