Elevate. Rest. Connect.

Power of Incense

The set includes 5 glass vials with Japanese incense with the following scents: Balanced Spirit, Sweet Softness, Restoring Essence, Grounding Presence and Deep Rest, along with a wooden stand.
In Japanese culture, to this day there is a strong relationship and a holistic approach between the fragrant scent, the senses, the human spirit, and nature. There is a level of ceremony, spirituality and mindfulness that is central to this practice.

incense set — smokeless — natural

53,00EUR

No product in stock

Power of Incense—fragrance and properties

The set includes 5 glass vials with Japanese incense with the following scents: Balanced Spirit, Sweet Softness, Restoring Essence, Grounding Presence and Deep Rest, along with a wooden stand.

Each package contains 15  incense sticks.

Traditional incense is characterized by heavy fragrance and smoke. Some people swear by it, but for those who prefer a softer everyday burn, we suggest Japanese incense. These all-natural incense sticks have a much subtler scent and are less smokey than many of the other incense. Kōdō, meaning Way of Incense, is the Japanese art of using and appreciating incense as a ritual, in a way similar to the well-known tea ceremony. Kōdō ceremony includes all the aspects of appreciation for incense, from the tools used to burn them, to the art of recognizing and appreciating various notes and scents.

Passed down since the fifteenth century, the traditional “Ten Virtues of Koh” lists the benefits of proper and correct use of high quality incense:

  1. 感格鬼神 : Sharpens the senses
  2. 清浄心身 : Purifies the body and the spirit
  3. 能払汚穢 : Eliminates pollutants
  4. 能覚睡眠 : Awakens the spirit
  5. 静中成友 : Heals loneliness
  6. 塵裏愉閑 : Calms in turbulent times
  7. 多而不厭 : Is not unpleasant, even in abundance
  8. 募而知足 : Even in small amounts is sufficient
  9. 久蔵不朽 : Does not go bad
  10. 常用無障 : Is not harmful even with common use

In Japanese culture, to this day there is a strong relationship and a holistic approach between the fragrant scent, the senses, the human spirit, and nature. There is a level of ceremony, spirituality and mindfulness that is central to this practice.

Japanese incense sticks

The traditional Japanese incense is prepared from selected plants & aromatic spices, and is completely natural and safe. Made in accordance with ancient traditional formulas.

Find out more about our products here.

Weight 0.2 kg
header_text

Elevate. Rest. Connect.

label_text

BESTSELLER

PL: Pochodzenie

Produkt wykonywany jest ręcznie a całość procesu przebiega w Japonii.

PL: Wymiary

Opakowanie zawiera 15 sztuk.

EN: Origin

This product is made fully by hand and the whole process takes place in Japan.

EN: Dimensions

The package contains 15 incense sticks.

EN: How to use

Hold the smudge stick at a slight angle and light it. Allow a moment for the flame to catch, then blow it out.
Let it burn in an incense holder. 

Warning:
• Never leave a lit incense alone whilst burning
• Do not use on exposed surfaces as may cause Ash burns and staining
• Clean incense holders regularly to prevent staining
• Keep away from children
• Please do not burn incense if pregnant or have breathing problems
• Please insure incense is extinguished completely and properly before putting away

PL: Jak używać

Trzymaj kadzidło pod lekkim kątem, następnie podpal. Poczekaj aż się rozpali, a po krótkiej chwili zdmuchnij.
Pozwól tlić się kadzidłu w specjalnie stworzonym do tego burnerze, pozwalającym wygodnie i bezpiecznie zawiesić kadzidło.

Ostrzeżenia:
• Nie zostawiaj zapalonego kadzidła bez nadzoru
• Nie stosuj na odsłoniętych powierzchniach, ponieważ kadzidła mogą spowodować zabrudzenia popiołem
• Regularnie czyść podstawki na kadzidła, aby zapobiec zabrudzeniom od popiołu
• Trzymaj z dala od dzieci
• Nie pal kadzidła, jeśli jesteś w ciąży lub masz problemy z oddychaniem
• Przed odłożeniem kadzidła po zakończeniu użytkowania upewnij się, że jest ono całkowicie zgaszone

PL: Jak pakujemy

Nasze etykiety i opakowania

Etykiety, w które owinięte są nasze kadzidła, naklejka na pudełku oraz kartka z podziękowaniem wewnątrz paczki wykonane są z ekologicznego papieru wykonanego z odpadów rolno-przemysłowych. Papier, którego używamy powstaje poprzez zastąpienie do 15% pulpy z drzewa pozostałościami organicznej kukurydzy, dzięki czemu uzyskuje swój kolor. Nasz papier jest certyfikowany przez FSC, wolny od GMO, w pełni kompostowalny, nadający się do recyklingu, biodegradowalny, zawiera 40% poużytkowych odpadów z recyklingu i jest produkowany z EKOenergy, co skutkuje 20% redukcją śladu węglowego.

Cały proces tworzenia papieru odbywa się w Rossano Veneto niedaleko Wenecji we Włoszech. Pozostałości organiczne są przetwarzane z przetworzoną pulpą, z wykorzystaniem własnej energii elektrycznej producenta. Ceramiczne podstawki oraz lampy solne pakowane są w wysokiej jakości lniane woreczki, które można ponownie wykorzystać.

Nasze pudełka

Nasze pudełka wysyłkowe posiadają certyfikat FSC i w 70% składają się z materiałów z recyklingu. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne. Nasze pudełka w pełni nadają się do recyklingu.

Wypełnienie paczki stanowi papier – ekologiczny, nadający się do recyklingu, wykonany z czystych, naturalnych włókien papierowych.

Biodegradowalne foliopaki

By chronić Wasze paczki w transporcie, pudełka pakowane są w ekologiczne foliopaki. Foliopak wykonany jest z folii LD PE oraz HD PE, z certyfikowanym dodatkiem d2w.

D2w to dodatek, który zawiera mieszankę soli, dodawaną do surowego plastiku podczas procesu produkcyjnego. W obecności tlenu ten dodatek degraduje i biodegraduje tworzywo sztuczne. Oxo-bio plastik nie wymaga światła słonecznego ani niczego innego niż obecność tlenu do degradacji. Po całkowitym rozkładzie materiał przestaje być tworzywem sztucznym i staje się źródłem pożywienia dla drobnoustrojów – po zakończeniu procesu pozostają woda, dwutlenek węgla i biomasa.

EN: Our packaging

How do we label & pack our products?

What you find on our products, inside and on our boxes is an eco-friendly paper made with agro-industrial waste.

To create our product labels, thank you cards, and box stickers we use an eco-friendly paper, which is made by replacing up to 15% of virgin tree pulp with the process residues of organic corn, which is how the colour is achieved. Our paper is FSC certified, GMO free, compostable, recyclable, biodegradable, contains 40% post-consumer recycled waste and is produced with EKOenergy, resulting in a 20% reduction in carbon footprint.

The whole process of creating the paper takes place at Rossano Veneto plant near Venice, Italy. The organic residues are processed with recycled pulp, using the producer’s very own electricity from an hydroelectric plant.

Ceramic incense burners and salt lamps are packed in reusable, high quality linen bags.

Our shipping boxes

Our shipping boxes are FSC certified and are 70% recycled. Compliance with FSC guidelines enables timber harvesting while maintaining the viability of forests and their biological richness. The FSC system is currently recognized as one of the most reliable among the existing forest resource certification systems. It is the only system supported by major ecological organizations. The boxes are fully recyclable.

The packages are filled with paper – eco-friendly, recyclable, made of pure, natural paper fibers.

Biodegradable mailers

To protect your packages during transport, the boxes are packaged in ecological mailers. The mailers are made of LD PE and HD PE foils, with the addition of certified d2w.

D2w is an additive which contains a mixture of salts that is added to raw plastic during the manufacturing process. Providing oxygen is present, this additive will degrade and biodegrade the plastic if it escapes into the open environment or into general waste. Oxo-bio plastic does not require sunlight or anything other than the presence of oxygen to degrade. Once it does, the material effectively ceases to be plastic and becomes a food source for microbes – when the process is complete, water, carbon dioxide, and biomass are all that remain.

Featured products