Sale!
HEAL. CLEANSE. PURIFY.

Power of Palo set

Bursera graveolens

The set includes: Peruvian-origin Palo Santo, Ecuadorian-origin Palo Santo.

Discover the magic of Palo Santo with the Power of Palo Set.
Learn the subtle differences between products of different geographic origins. Originating from Ecuador, Palo Santo is distinguished by sweeter notes of cinnamon, vanilla and coconut, while Peruvian Palo Santo has sharper notes of citrus and mint.

Products of ethical origin, sourced in a sustainable way in Ecuador and Peru, certified by MAGAP (EC) or SERFOR (PE).

69,00PLN 48,00PLN

Power of Palo set: What’s the difference between Peruvian-origin and Ecuadorian-origin Palo Santo?

As with many natural products, there are subtle differences between products of different geographical origin. Just as coffee beans from different parts of the world can vary in their colour, shape or taste, Palo Santo (Bursera graveolens) trees also vary in their aroma depending on their specific geo-regional source. At the most basic level, our Ecuadorian Palo Santo is slightly smaller in size, more round in shape, with sweeter notes of cinnamon, vanilla, & coconut. The Peruvian-origin Palo Santo is bigger in size and more rectangular in shape, with the slightly spicier notes of citrus and mint. Both can exhibit aromatic notes of the other, depending on the particular pieces of wood. They are both very lovely & are simply two different varieties of our beloved Palo Santo (Bursera graveolens) wood.

Palo Santo has a very high concentration of both limonene and α-terpineol terpenes, which give it this unique smell. Scientific research shows that these two terpenes are powerful anti-inflammatory compounds that regulate the immune system and relieve stress. While the extraordinary Palo Santo fragrance stimulates the brain, the body relaxes, blood circulation increases, and we experience a feeling of mental clarity, peace and positive emotions. ⠀

The uplifting scent creates the perfect atmosphere for meditation, yoga or breathwork. Raise your vibrations, find stillness and ground yourself to enter into a deeper connection with Earth and your inner consciousness.

Palo Santo—ethical origin, fragrance, and properties

Both products are of ethical origin, certified by SERFOR (Peru) and MAGAP (Ecuador). We support responsible, regenerative sourcing practices, & contribute to active reforestation efforts to ensure a long-term supply of the Bursera graveolens tree for future generations. We are very proud to partner with a sustainably-focused supplier & native communityies who oversee the sustainable and ethical trade of our beloved Palo Santo wood. Living trees are never cut down to make our Palo Santo (Bursera graveolens). We collect only naturally-fallen trunks and branches from the dry forests of Ecuador & Perú, where this wood is abundant. Our smudge sticks are gathered in nature, split by hand, and treated with appreciation and respect, by the local families committed to helping share Palo Santo’s incredible benefits. 

Palo Santo is one of the most popular and most used incense, otherwise known as the “Holy Tree”. It is most often used for spiritual cleansing and balancing the energy. Traditionally, it is also used as a natural remedy for colds and flu, as well as stress. It relieves asthma symptoms, headaches, anxiety, depression and reduces inflammation. Known for its calming effect, it also supports the immune and nervous systems, which aids faster recovery. It has antiseptic and anti-inflammatory effects, and also supports the fight against viral and fungal infections.

How to use Palo Santo?

Palo Santo is nothing more than a small stick from a tree with a high content of essential oils. It is a completely natural product. To burn, hold Palo Santo over the flame for about half a minute at an angle of about 45 degrees.

The stick is properly lit not when it starts to smoke gently, but only when it catches the flame. Then, allow it to burn for a moment and blow it out to put out the flame. At this point it will start to smoke generously. Direct the smoke to the places that you want to cleanse or put the Palo Santo in a ceramic dish. It is a ceremonial incense, used for rituals, encouraging a moment of peace and reflection when burning.

Weight 0.3 kg
header_text

HEAL. CLEANSE. PURIFY.

type

Bursera graveolens

label_text

30% OFF

PL: Pochodzenie

Produkty pochodzą z Peru i Ekwadoru.
Produkty etycznego pochodzenia, certyfikowane przez SERFOR (Peru) lub MAGAP (Ekwador).

PL: Wymiary

Palo Santo pochodzące z Peru: około 50g.
Palo Santo pochodzące z Ekwadoru: około 50g.
Drewienka mogą nieznacznie różnić się rozmiarem ze względu na ich naturalne pochodzenie.

PL: Jak używać

Trzymaj pod kątem 45 stopni, następnie podpal. Poczekaj aż się rozpali, następnie zdmuchnij.
Nakieruj dym na miejsca, które chcesz oczyścić bądź pozwól tlić się kadzidłu w przystosowanym do tego naczyniu.

Ostrzeżenia:
• Nie zostawiaj zapalonego kadzidła bez nadzoru
• Nie stosuj na odsłoniętych powierzchniach, ponieważ kadzidła mogą spowodować zabrudzenia popiołem
• Regularnie czyść podstawki na kadzidła, aby zapobiec zabrudzeniom od popiołu
• Trzymaj z dala od dzieci
• Nie pal kadzidła, jeśli jesteś w ciąży lub masz problemy z oddychaniem
• Przed odłożeniem kadzidła po zakończeniu użytkowania upewnij się, że jest ono całkowicie zgaszone

EN: Origin

Our Palo Santo is sourced in Peru and Ecuador.
Ethical origin certified by SERFOR (Peru) and MAGAP (Ecuador).

EN: Dimensions

Peruvian-origin Palo Santo: approx. 50 grams.
Ecuadorian-origin Palo Santo: approx. 50 grams.
The sticks may slightly vary in size due to their natural origin.

EN: How to use

Hold the Palo Santo stick at a 45 degree angle and light it. Allow a moment for the flame to catch, then blow it out.
Direct the smoke onto areas you wish to clean and purify, creating a sacred space. Re-light when required.

Warning:
• Never leave a lit incense alone whilst burning
• Do not use on exposed surfaces as may cause Ash burns and staining
• Clean incense holders regularly to prevent staining
• Keep away from children
• Please do not burn incense if pregnant or have breathing problems
• Please insure incense is extinguished completely and properly before putting away

PL: Jak pakujemy

Nasze etykiety i opakowania

Etykiety, w które owinięte są nasze kadzidła, naklejka na pudełku oraz kartka z podziękowaniem wewnątrz paczki wykonane są z ekologicznego papieru wykonanego z odpadów rolno-przemysłowych. Papier, którego używamy powstaje poprzez zastąpienie do 15% pulpy z drzewa pozostałościami organicznej kukurydzy, dzięki czemu uzyskuje swój kolor. Nasz papier jest certyfikowany przez FSC, wolny od GMO, w pełni kompostowalny, nadający się do recyklingu, biodegradowalny, zawiera 40% poużytkowych odpadów z recyklingu i jest produkowany z EKOenergy, co skutkuje 20% redukcją śladu węglowego.

Cały proces tworzenia papieru odbywa się w Rossano Veneto niedaleko Wenecji we Włoszech. Pozostałości organiczne są przetwarzane z przetworzoną pulpą, z wykorzystaniem własnej energii elektrycznej producenta. Ceramiczne podstawki oraz lampy solne pakowane są w wysokiej jakości lniane woreczki, które można ponownie wykorzystać.

Nasze pudełka

Nasze pudełka wysyłkowe posiadają certyfikat FSC i w 70% składają się z materiałów z recyklingu. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne. Nasze pudełka w pełni nadają się do recyklingu.

Wypełnienie paczki stanowi papier – ekologiczny, nadający się do recyklingu, wykonany z czystych, naturalnych włókien papierowych.

Biodegradowalne foliopaki

By chronić Wasze paczki w transporcie, pudełka pakowane są w ekologiczne foliopaki. Foliopak wykonany jest z folii LD PE oraz HD PE, z certyfikowanym dodatkiem d2w.

D2w to dodatek, który zawiera mieszankę soli, dodawaną do surowego plastiku podczas procesu produkcyjnego. W obecności tlenu ten dodatek degraduje i biodegraduje tworzywo sztuczne. Oxo-bio plastik nie wymaga światła słonecznego ani niczego innego niż obecność tlenu do degradacji. Po całkowitym rozkładzie materiał przestaje być tworzywem sztucznym i staje się źródłem pożywienia dla drobnoustrojów – po zakończeniu procesu pozostają woda, dwutlenek węgla i biomasa.

EN: Our packaging

How do we label & pack our products?

What you find on our products, inside and on our boxes is an eco-friendly paper made with agro-industrial waste.

To create our product labels, thank you cards, and box stickers we use an eco-friendly paper, which is made by replacing up to 15% of virgin tree pulp with the process residues of organic corn, which is how the colour is achieved. Our paper is FSC certified, GMO free, compostable, recyclable, biodegradable, contains 40% post-consumer recycled waste and is produced with EKOenergy, resulting in a 20% reduction in carbon footprint.

The whole process of creating the paper takes place at Rossano Veneto plant near Venice, Italy. The organic residues are processed with recycled pulp, using the producer’s very own electricity from an hydroelectric plant.

Ceramic incense burners and salt lamps are packed in reusable, high quality linen bags.

Our shipping boxes

Our shipping boxes are FSC certified and are 70% recycled. Compliance with FSC guidelines enables timber harvesting while maintaining the viability of forests and their biological richness. The FSC system is currently recognized as one of the most reliable among the existing forest resource certification systems. It is the only system supported by major ecological organizations. The boxes are fully recyclable.

The packages are filled with paper – eco-friendly, recyclable, made of pure, natural paper fibers.

Biodegradable mailers

To protect your packages during transport, the boxes are packaged in ecological mailers. The mailers are made of LD PE and HD PE foils, with the addition of certified d2w.

D2w is an additive which contains a mixture of salts that is added to raw plastic during the manufacturing process. Providing oxygen is present, this additive will degrade and biodegrade the plastic if it escapes into the open environment or into general waste. Oxo-bio plastic does not require sunlight or anything other than the presence of oxygen to degrade. Once it does, the material effectively ceases to be plastic and becomes a food source for microbes – when the process is complete, water, carbon dioxide, and biomass are all that remain.

Featured products