Czakry jako pretekst do samopoznania

“Otwarcie poszczególnej czakry to przebudzenie danego poziomu świadomości jej odpowiadającemu. Czakry reprezentują moc świadomości, która jest w zasięgu każdej istoty ludzkiej. Symbolizują różne poziomy świadomości człowieka – począwszy od sfery bardzo niskiej tj. poziomu instynktów związanych z Muladharą, czyli czakrą pierwszą, aż po sfery bardziej subtelne czakry szóstej, czyli Ajny – powiązanej z intuicją. Są więc alegorią naszej drogi rozwoju, czyli ewolucji wewnętrznej. Czakry określają ścieżkę, którą każda osoba   musi podążać, by zrealizować i zamanifestować swój pełen potencjał”. – Anja (Sutra Serca).

Czakry — czym są i skąd pochodzi wiedza na ich temat? Czy możemy udowodnić ich istnienie? Czy świadomość czakr ma wpływ na poziom życia? My uważamy, że tak i że wiedza o czakrach może być kolejną cegiełką do samopoznania.

SKĄD POCHODZI WIEDZA O CZAKRACH?

Nie da się naukowo potwierdzić istnienia czakr, bo nie są one tworem fizycznym. Traktowane, jako wytwór wierzeń lub zagadnienie ezoteryczne nie stanowią rozważań naukowców. Pochylając się nad nimi nie od strony religii dharmicznych, hinduizmu lub tantry, a od strony Ajurwedy i Tradycyjnej Medycyny Chińskiej zauważymy, że czakry mają związek z przepływem energii i choć same w sobie nie stanowią materii, którą da się zobaczyć po otwarciu ciała, łączą się z punktami marma lub punktami aktywowanymi podczas akupunktury (której działanie medycyna zachodu uznaje). Uogólniając, można powiedzieć, że są to punkty podłączone do sieci kanałów psychicznych i energetycznych, które odpowiadają nerwom, ale należą do ciała subtelnego.

Dla nas znacznie ciekawsze niż uzdrawianie ciała na poziomie subtelnym jest jednak zagadnienie związane ze świadomością i rozwojem duchowym, którego można doświadczyć, pracując z czakrami.

CZYM SĄ CZAKRY?

„Czakry są wirującymi centrami energetycznymi, rozlokowanymi wzdłuż kręgosłupa, od kości ogonowej do czubka głowy. Stanowią swoistą mapę świata wewnętrznego: określają twoje relacje ze samym sobą i to, jak doświadczasz energii. Życie jest energią. Ta sama siła, która przepływa przez wszystko, co żywe, przepływa również przez Ciebie” – tak o czakrach mówi ich znawca David Pond.

Każda czakra to energetyczne centrum odpowiedzialne za inny rodzaj energii i inne jakości. Przy odrobinie refleksji, możemy zaobserwować, że jedna i ta sama sprawa, życiowy problem, rozważania nabierają zupełnie innego wyglądu obserwowane przez pryzmat poszczególnych czakr — zupełnie, jakby patrzeć na świat przez szkiełka w różnych kolorach. Możemy również przyjrzeć się temu, jak potoczyło się nasze życie i co nas ukształtowało — czy jakaś czakra działa przez te wydarzenia mocniej niż inne? Czy widzimy zaburzenia fizyczne w obrębie funkcjonowania danej czakry, czy emocjonalne/psychologiczne? Czy zostaliśmy na określonym poziomie świadomości, czy nasza życiowa energia przepływa przez wszystkie czakry z równą lekkością i łatwością? By zadać sobie następujące pytania, przyjrzyjmy się teraz czakrom w kolejności od dołu kręgosłupa:

PIERWSZA CZAKRA – CZAKRA PODSTAW.

Fizycznie jest umiejscowiona w obrębie krocza. Związana z odbytem, gruczołem krokowym, dolnym odcinkiem kręgosłupa, kośćmi, zębami i zmysłem powonienia. Emocjonalnie odpowiada za podstawowe potrzeby — poczucie bezpieczeństwa, przetrwanie, schronienie, prokreację. Pierwsza czakra łączy nas z ciałem i naszą zwierzęcą naturą. Przynosi pytanie: czego potrzebujesz, by czuć się bezpiecznie? Czy umiesz doświadczać swojego ciała? W stanie równowagi umożliwia przejście na wyższe poziomy świadomości, ale zaniedbana może skupiać Twoją energię właśnie na pierwotnych potrzebach i zabezpieczeniu życia na najbardziej podstawowym poziomie.

DRUGA CZAKRA  – CZAKRA SAKRALNA.

Zlokalizowana u podstawy kręgosłupa połączona jest z gruczołami płciowymi, tłuszczem, nerkami, układem moczowym i zmysłem smaku. Czakra seksualna łączy nas z przyjemnością i kreacją. Pytania, jakie ze sobą niesie, to czy umiesz otworzyć się na przyjemność, a nie tylko za nią gonić? Co daje tę przyjemność? Czy umiesz doświadczyć przepływu? I finalnie: czy umiesz cieszyć się życiem? W stanie nierównowagi może objawiać się dążeniami do kompulsywnej przyjemności: nieumiarkowanym jedzeniem oraz piciem, zażywaniem środków zmieniających świadomość lub kompulsywnym rozładowywaniem napięcia seksualnego.

TRZECIA CZAKRA – CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO.

Czakra mocny znajduje się na wysokości pępka i związana jest z trzustką, nadnerczami, wątrobą, oczami oraz trawieniem. Trzecia czakra działa na jakościach, które są bardzo popularne w cywilizowanym świecie. Odpowiada ona za pewność siebie, asertywność, szybkość działania i podejmowania decyzji, dominację. Czakra splotu słonecznego to działanie w czystej postaci. W równowadze daje sprawczość, zbyt rozkręcona może jednak prowadzić do wchodzenia w konflikty, czynić nas apodyktycznymi, skłaniać do nadmiernej rywalizacji. Osoby, które nie mają zrównoważonej trzeciej czakry, mogą nie być w stanie podjąć działania, nie umieć odmawiać albo w drugą stronę — być uzależnione od adrenaliny, szukać okazji do wyładowania gniewu, działać z pozycji siły. Warto przyjrzeć się obu aspektom w sobie.

CZWARTA CZAKRA – CZAKRA SERCA.

Zlokalizowana w okolicach mostka, wiąże się ze zmysłem dotyku, grasicą, rękoma, krwią oraz skórą. Celem tej czakry jest doświadczanie bezwarunkowej miłości. Nie ma tu miejsca na budowanie oddzielających od życia i innych mechanizmów obronnych. Czakra serca prosi o otwartość, dzielenie się miłością i słodyczą bez myślenia o tym, co dostanie się w zamian. Niezrównoważona czwarta czakra rodzi sentymentalizm i zbytnie przywiązanie się do idei miłości.

PIĄTA CZAKRA – CZAKRA GARDŁA.

Czakra gardła zlokalizowana jest na wysokości gardłowego wgłębienia. Połączona z tarczycą, strunami głosowymi, karkiem, uszami i zmysłem słuchu pragnie nieskrępowanego wyrażania siebie i mówienia własnym głosem. Piąta czakra emocjonalnie zaprasza do pracy odnalezienia prawdziwego siebie i komunikowania swojego prawdziwego ja światu. Czy potrafisz głosić swoją osobistą prawdę? Z drugiej strony jest też inny obszar do eksploracji — czy naprawdę wyrażasz siebie, czy jedynie przeciwstawiasz się dla zasady, bo wiesz, że możesz powiedzieć NIE?

SZÓSTA CZAKRA – CZAKRA INTUICJI.

Znajduje się w punkcie pomiędzy brwiami nazywanym trzecim okiem, tuż nad nasadą nosa. Połączona z szyszynką, głową, systemem nerwowym i podwzgórzem łączy nas z wizją, wewnętrznym przewodnictwem oraz intuicją. To czakra, która w pracy wymaga dyscypliny duchowej i pewnej dojrzałości. Inaczej grozi oderwaniem się od rzeczywistości, ucieczką w wizje i fantazje. Należy zrozumieć, że nie ma czakr lepszych ani gorszych. Te niższe, bardziej osadzone w ciele, zwierzęce, przyziemne stanowią stabilną podstawę, korzenie, by duchowość mogła się bezpiecznie rozwijać. Czakry rozwijane wyłącznie od serca w górę mogą skutkować wytworzeniem oderwanego od rzeczywistości lekkoducha, który daleko jest od pełni życia, za to karmi ego mrzonkami o rozwoju duchowym. Taka osoba może mieć również problem z materialną naturą świata, zarabianiem pieniędzy, dotrzymywaniem słowa czy życiem w społeczeństwie.

SIÓDMA CZAKRA – CZAKRA KORONY.

Czakra korony jest umieszczona na czubku głowy, a w zasadzie już poza ciałem fizycznym. To siedziba najwyższej świadomości, która połączona jest z energią kosmiczną. Mało kto potrafi długo utrzymywać się na tym poziomie świadomości i przynależy on raczej do świętych i mistrzów, którzy poddali swoje „ja” czemuś większemu. Na tym poziomie najbardziej naturalnym stylem życia jest służba innym. Zbyt rozbudzona siódma czakra, która nie jest zharmonizowana z resztą center energetycznych, jest bardzo niebezpieczna. Być może dobrym zobrazowaniem jej są osoby przebywające w szpitalach psychiatrycznych — ich wizje i rzeczywistość są dla nich prawdziwe, ale nie są zakorzenione w rzeczywistości.

Każda czakra ma swoje wartości, kolory, przypisuje się jej konkretne ćwiczenia fizyczne lub mentalne, medytacje, a nawet kamienie szlachetne. Każda może motywować nas do przyglądania się jakościom w nas, sprawdzania, czy są one w równowadze w danej czakrze, ale również, jak dana czakra ma się w relacji do innych. Być może jesteśmy sprawczy, jak ninja z czakry trzeciej, ale brakuje nam uniwersalnej miłości. A może nie umiemy odrzucić schematów, które narzuca nam społeczeństwo i poznać własnego ja? Być może również, że zaniedbujemy sprawy materialne i nie wolno na nas liczyć, bo jesteśmy zbyt pogrążeni w medytacji i praktykach duchowych. Praca z czakrami zaprasza nas do samoświadomości i równoważenia wszystkich aspektów naszej osobowości oraz egzystencji, co może stanowić piękną praktykę samopoznania.